REFERENCE & REALIZACE

Odstraňování povodňových škod

LC Peklo VLS Libavá

Odstraňování povodňových škod Vápenky Nový Hrozenkov

Odstraňování povodňových škod Životice u Nového Jičína

Oprava propustku - Kněhyně

Oprava propustku - Pustevny

Protipovodňové opatření Nový Hrozenkov

Sanace sesuvu - Babínek Nový Hrozenkov

Protipovodňové opatření Nový Hrozenkov

Sanace sesuvu Malá Vranča Nový Hrozenkov

VAST TERCIA spol. s r. o.
Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 25 85 75 41
DIČ: CZ 25 85 75 41

Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001.

Copyright © 2016 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena.